Петък 25, Септември 2020г.
Съобщения за раздел "Профил на купувача"
Дата на публикуване: 09.05.2018г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: Обява No 4 с предмет: "Преустройство на част от приземен етаж от общинска сграда за нуждите на "Домашен социален патронаж"
Описание на поръчката: Обява No 4 с предмет: "Преустройство на част от приземен етаж от общинска сграда за нуждите на "Домашен социален патронаж"
Вид на процедурата: Обява No 4 с предмет: "Преустройство на част от приземен етаж от общинска сграда за нуждите на "Домашен социален патронаж"