Вторник 11, Август 2020г.
Архив обявления за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
01.12.2016г. Вид на процедурата:
публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2016-0021
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Изготвяне на проект за общ устройствен план на община Симеоновград
Свързана преписка
01.12.2016г.
21.11.2016г. Вид на процедурата:
-
Уникален номер в Регистъра на ОП:
-
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Обява №6/21.11.2016г. с предмет "Доставка на хранителни стоки за детски заведения, домашен социален патронаж и дневен център за възрастни хора с увреждания в община Симеоновград за 2017г."
Свързана преписка
21.11.2016г.
21.10.2016г. Вид на процедурата:
-
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Обява №5/21.10.2016г. с предмет:„Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на Проектиране и строителство за реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Симеоновград за обект на адрес гр. Симеоновград, пл. „Свобода“№ 3“
Свързана преписка
21.10.2016г.
21.10.2016г. Вид на процедурата:
-
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Обява №4 от 21.10.2016г. с предмет:„Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Симеоновград за обект на пл. „Свобода“№ 3“
Свързана преписка
21.10.2016г.
21.10.2016г. Вид на процедурата:
Публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2016-0020
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
„Ремонт на офис по проект „Заедно за независим живот” по договор BG05М9ОP001-2.002-0286 "
Свързана преписка
21.10.2016г.
06.10.2016г. Вид на процедурата:
Публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2016-0019
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
„ Проектиране и строителство за постигане на обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на адрес пл. „Свобода“ № 3 в гр.Симеоновград, изпълнявана в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради за 2015”
Свързана преписка
06.10.2016г.
21.09.2016г. Вид на процедурата:
Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Пазарни консултации относно закупуване, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за основна сграда на НУ"Отец Паисий"
Свързана преписка
21.09.2016г.
21.09.2016г. Вид на процедурата:
Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Пазарни консултации
Свързана преписка
21.09.2016г.