Неделя 09, Август 2020г.
Архив обявления за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
30.01.2018г. Вид на процедурата:
публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2018-0001
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
„Реконструкция и рехабилитация на ул. “ Сан Стефано” гр. Симеоновград“
Свързана преписка
30.01.2018г.
27.11.2017г. Вид на процедурата:
Обява 4
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Обява 4 с предмет: ”Доставка на хранителни стоки за детски заведения, домашен социален патронаж и дневен център за възрастни хора с увреждания в община Симеоновград за 2018 г.”
Свързана преписка
27.11.2017г.
07.11.2017г. Вид на процедурата:
Обява 3
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Обява 3 с предмет: „Изработване на технически инвестиционни проекти за реконструкция и рехабилитация на горски пътища на територията на община Симеоновград и упражняване на авторски надзор при изпълнението им“
Свързана преписка
07.11.2017г.
01.11.2017г. Вид на процедурата:
публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2017-0003
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
"Избор на изпълнение за извършване на инженеринг (проектиране, строителство, авторски надзор) на обект ритуален дом в село Тянево"
Свързана преписка
01.11.2017г.
30.08.2017г. Вид на процедурата:
обява
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Обява 2 с предмет: „Извършване на специализиран превоз по утвърдени маршрутни разписания на ученици от гр. Симеоновград през учебната 2017/2018 година“.
Свързана преписка
30.08.2017г.
20.07.2017г. Вид на процедурата:
публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2017-0002
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
"Зимно поддържане и снегопочистване на улична и пътна мрежа на територията на Община Симеоновград и на републиканска пътна мрежа в границите на град Симеоновград за зимен сезон 2017 – 2018 г."
Свързана преписка
20.07.2017г.
03.05.2017г. Вид на процедурата:
обява
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Обява № 1 "Почистване на нерегламентирани сметища на територията на община Симеоновград"
Свързана преписка
03.05.2017г.
29.03.2017г. Вид на процедурата:
договаряне без предварително обявление
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2017-0001
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Доставка на 350 000 литра гориво за отопление/газьол за отоплителен сезон 2017/2020 г. за учебни и детски заведения в община Симеоновград, на 50 000 литра бензин А95Н и 25 000 литра дизелово гориво за МПС на община Симеоновград за период от 2017-2020 г.
Свързана преписка
29.03.2017г.