Четвъртък 08, Декември 2022г.
Текущи обявления за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
12.06.2020г. Вид на процедурата:
Събиране на оферти с обява
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
„Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи на обект: „Реконструкция и рехабилитация на горски пътища на територията на община Симеоновград“
Свързана преписка
12.06.2020г.
12.06.2020г. Вид на процедурата:
Публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2020-0009
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
„Извършване на основен ремонт на горски пътища по проект: „Дейности за опазване и предотвратяване на щети по горите от горски пожари на територията на община Симеоновград”
Свързана преписка
12.06.2020г.
10.06.2020г. Вид на процедурата:
Събиране на оферти с обява №6
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
”Предоставяне на услуги със строителна техника по почистване на локални замърсявания и/или нерегламентирани сметища на територията на община Симеоновград”
Свързана преписка
10.06.2020г.
10.06.2020г. Вид на процедурата:
Публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2020-0008
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ И МИНИ-ФУТБОЛ В ДВОРА НА НУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“, ГР. СИМЕОНОВГРАД“
Свързана преписка
10.06.2020г.
05.06.2020г. Вид на процедурата:
Събиране на оферти с обява №5
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
„Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за обект: „Изграждане на изкуствени неравности на републикански път III-554 „Симеоновград – Харманли“ в гр. Симеоновград /по ул.Роза и Крайречен булевард/“
Свързана преписка
05.06.2020г.
15.05.2020г. Вид на процедурата:
Договаряне без предварително обявление
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2020-0007
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
"Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за обект "Реконструкция и рехабилитация на участък от улица "Генерал Скобелев" от о.т. 143 до о.т.148 в гр.Симеоновград"
Свързана преписка
15.05.2020г.
09.04.2020г. Вид на процедурата:
Публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
000638-2020-0006
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
„Изпълнение на строително-монтажни работи по подмяна на водопроводна мрежа по улици в гр. Симеоновград“ по две обособени позиции: Обособена позиция 1 - Първи етап:„Изпълнение на строително-монтажни работи по подмяна на водопроводна мрежа по улици: ул.”Драва”, ул.”Тутракан”, ул.” Генерал Столетов”, ул.”Отец Паисий”, ул.”Шейновска”, ул.” Ал.Стамболийски”; Обособена позиция 2 - Втори етап:„Изпълнение на строително-монтажни работи по подмяна на водопроводна мрежа по улици: ул.”Г.С.Бенковски”, ул.”Ст.Караджа”, ул.”П.Евтимий”, ул.”Я.Сакъзов”
Свързана преписка
09.04.2020г.
31.03.2020г. Вид на процедурата:
Публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2020-0005
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
„Изпълнение на СМР за обект: „Ремонт на средно училище „Свети Климент Охридски гр. Симеоновград"
Свързана преписка
31.03.2020г.