Неделя 24, Октомври 2021г.
Архив обявления за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
08.10.2014г. Вид на процедурата:
Публична покана
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
"Почистване на нерегламентирани сметища в община Симеоновград"
Свързана преписка
08.10.2014г.
11.12.2014г. Вид на процедурата:
Публична покана
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
"Избор на изпълнител за реконструкция на ул."Хан Аспарух", гр.Симеоновград, Община Симеоновград"
Свързана преписка
11.12.2014г.
22.12.2014г. Вид на процедурата:
Публична покана
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
„Доставка на хранителни стоки за детски заведения, Домашен социален патронаж и Дневен център за възрастни хора с увреждания в Община Симеоновград"
Свързана преписка
22.12.2014г.
03.02.2015г. Вид на процедурата:
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
ДОКУМЕНТИ КЪМ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ПУБЛИКУВАНА НА 19.09.2013 В АОП
Свързана преписка
03.02.2015г.
24.03.2015г. Вид на процедурата:
Процедура на договаряне без обявление
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Процедура на договаряне без обявление
Свързана преписка
24.03.2015г.
30.03.2015г. Вид на процедурата:
Публична поканаПублична покана
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
”ДОСТАВКА НА 1/ЕДИН/ БРОЙ УПОТРЕБЯВАН КОМБИНИРАН БАГЕР”
Свързана преписка
30.03.2015г.
12.05.2015г. Вид на процедурата:
Публична покана
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
"Доставка на 1 /един/ брой употребяван Комбиниран Багер"
Свързана преписка
12.05.2015г.
18.06.2015г. Вид на процедурата:
Публична покана
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
“Избор на изпълнител за извършване на екзекутивно архитектурно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169 ал.1,т.(1-5) и ал.2 ЗУТ и изготвяне на технически паспорт, както и изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност на обекти – многофамилни жилищни сгради”
Свързана преписка
18.06.2015г.