Неделя 09, Август 2020г.
Архив обявления за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
28.06.2018г. Вид на процедурата:
Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП по проект: „Многофункционална спортна площадка с игрища за баскетбол, волейбол и мини-футбол в двора на НУ”Отец Паисий” УПИ VI, кв.44а по рег.план на гр.Симеоновград”
Свързана преписка
28.06.2018г.
22.06.2018г. Вид на процедурата:
Обява №7 с предмет: "Преустройство на младежки дом за нуждите на кметство и читалище в УПИ VI, кв.19, с.Навъсен
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Обява №7 с предмет: "Преустройство на младежки дом за нуждите на кметство и читалище в УПИ VI, кв.19, с.Навъсен
Свързана преписка
22.06.2018г.
18.06.2018г. Вид на процедурата:
Обява №6 с предмет: "Почистване на нерегламентирани сметища на територията на община Симеоновград"
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Обява №6 с предмет: "Почистване на нерегламентирани сметища на територията на община Симеоновград"
Свързана преписка
18.06.2018г.
17.05.2018г. Вид на процедурата:
Публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2018-0009
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: “РЕКОНСТРУКЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВИК МРЕЖИ “ ГР. СИМЕОНОВГРАД
Свързана преписка
17.05.2018г.
09.05.2018г. Вид на процедурата:
Обява No 5 с предмет: " Основен ремонт на покрив на общинска сграда в УПИ I кв.25 в гр. Симеоновград"
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Обява No 5 с предмет: " Основен ремонт на покрив на общинска сграда в УПИ I кв.25 в гр. Симеоновград"
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Обява No 5 с предмет: " Основен ремонт на покрив на общинска сграда в УПИ I кв.25 в гр. Симеоновград"
Свързана преписка
09.05.2018г.
09.05.2018г. Вид на процедурата:
Обява No 4 с предмет: "Преустройство на част от приземен етаж от общинска сграда за нуждите на "Домашен социален патронаж"
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Обява No 4 с предмет: "Преустройство на част от приземен етаж от общинска сграда за нуждите на "Домашен социален патронаж"
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Обява No 4 с предмет: "Преустройство на част от приземен етаж от общинска сграда за нуждите на "Домашен социален патронаж"
Свързана преписка
09.05.2018г.
11.04.2018г. Вид на процедурата:
Публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2018-0008
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
„Извършване на СМР, включително вертикална планировка и необходимо присъщите доставки, за обект: „Реконструкция и модернизация на детска градина „Зорница“ – гр. Симеоновград”
Свързана преписка
11.04.2018г.
11.04.2018г. Вид на процедурата:
Публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2018-0007
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
„Извършване на строителен надзор за обект: „Реконструкция и модернизация на детска градина „Зорница“ – гр. Симеоновград”
Свързана преписка
11.04.2018г.