Неделя 09, Август 2020г.
Архив обявления за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
18.07.2018г. Вид на процедурата:
Обява №11
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Обява №11 с предмет: "Преустройство на част от приземен етаж от общинска сграда за нуждите на "Домашен социален патронаж"
Свързана преписка
18.07.2018г.
18.07.2018г. Вид на процедурата:
Обява №10
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Обява №10 с предмет: "Основен ремонт на покрив на общинска сграда в УПИ I кв.25 гр.Симеоновград
Свързана преписка
18.07.2018г.
05.07.2018г. Вид на процедурата:
Обява 9
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Обява 9
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Обява No 9 с предмет: „ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ ОТ ОБЩИНСКА СГРАДА ЗА НУЖДИТЕ НА „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“
Свързана преписка
05.07.2018г.
05.07.2018г. Вид на процедурата:
Обява 8
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Обява 8
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Обява No 8 с предмет: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ОБЩИНСКА СГРАДА В УПИ І КВ.25 ГР. СИМЕОНОВГРАД“
Свързана преписка
05.07.2018г.
04.07.2018г. Вид на процедурата:
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП за проект "Изграждане на спортна площадка на открито в УПИ I , кв. 25, гр. Симеоновград
Свързана преписка
04.07.2018г.
04.07.2018г. Вид на процедурата:
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП за проект "Обновяване на Централен градски парк в кв.56, гр. Симеоновград
Свързана преписка
04.07.2018г.
03.07.2018г. Вид на процедурата:
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП за проект "Ремонт за подобряване на енергийната ефективност на сграда на общинска администрация-Община Симеоновград с адрес: гр.Симеоновград, площад "Шейновски" №3"
Свързана преписка
03.07.2018г.
03.07.2018г. Вид на процедурата:
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП за проект "Ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно училище "Свети Климент Охридски", гр.Симеоновград"
Свързана преписка
03.07.2018г.