Неделя 24, Октомври 2021г.
Архив обявления за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
21.11.2018г. Вид на процедурата:
Обява №14
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
”Доставка на хранителни стоки за детски заведения, домашен социален патронаж и дневен център за възрастни хора с увреждания в община Симеоновград за 2019 г.”
Свързана преписка
21.11.2018г.
31.10.2018г. Вид на процедурата:
Открита процедура
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2018-0014
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
„СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ В ГР. СИМЕОНОВГРАД И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД“
Свързана преписка
31.10.2018г.
17.10.2018г. Вид на процедурата:
публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2018-0013
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Инженеринг за обект: „Реконструкция на второстепенна улица и благоустрояване на междублоково пространство в УПИ I, кв. 47 по плана за регулация на гр. Симеоновград“
Свързана преписка
17.10.2018г.
25.09.2018г. Вид на процедурата:
публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2018-0012
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
"ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЧНА И ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД И НА РЕПУБЛИКАНСКА ПЪТНА МРЕЖА В ГРАНИЦИТЕ НА ГРАД СИМЕОНОВГРАД ЗА ЗИМЕН СЕЗОН 2018 – 2019 г."
Свързана преписка
25.09.2018г.
12.09.2018г. Вид на процедурата:
Открита процедура
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2018-0011
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Изпълнение на СМР на обект: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЧАСТЪК ОТ УЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“ ОТ ПЛ. „ШЕЙНОВСКИ“ ДО УЛ. „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“ , ГРАД СИМЕОНОВГРАД, ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВО (АСФАЛТИРАНЕ, ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ)“
Свързана преписка
12.09.2018г.
17.08.2018г. Вид на процедурата:
Обява №13
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Обява №13 с предмет:„ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ ОТ ОБЩИНСКА СГРАДА ЗА НУЖДИТЕ НА „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“
Свързана преписка
17.08.2018г.
03.08.2018г. Вид на процедурата:
публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2018-0010
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: „Ремонт на улици, площади и междублокови пространства в град Симеоновград, Община Симеоновград, Област Хасково“
Свързана преписка
03.08.2018г.
30.07.2018г. Вид на процедурата:
Обява №12
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Обява №12 с предмет: "ОСНОВЕН РЕМОНТ НА МЛАДЕЖКИ СПОРТЕН ЦЕНТЪР"
Свързана преписка
30.07.2018г.