Неделя 24, Октомври 2021г.
Архив обявления за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
15.07.2019г. Вид на процедурата:
Събиране на не по-малко от три оферти
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Доставка и монтаж на оборудване за Домашен социален патронаж в общ.Симеоновград по проект „Модернизиране и обзавеждане на Домашен социален патронаж в общ.Симеоновград”.
Свързана преписка
15.07.2019г.
01.07.2019г. Вид на процедурата:
Обява 2
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Почистване на нерегламентирани сметища на територията на община Симеоновград
Свързана преписка
01.07.2019г.
20.06.2019г. Вид на процедурата:
Договаряне без предварително обявяване
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2019-0004
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Доставка на гориво за отопление и горива за автопарка за нуждите на Община Симеоновград за период от три години
Свързана преписка
20.06.2019г.
23.05.2019г. Вид на процедурата:
Открита процедура
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2019-0003
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа и прилежащите съоръжения в град Симеоновград, както следва: ул.Георги Бенковски, ул.Неофит Рилски, ул.Стефан Караджа, ул.Патриарх Ефтимий, ул. Янко Сакъзов и част от ул. Хан Аспарух
Свързана преписка
23.05.2019г.
08.04.2019г. Вид на процедурата:
Събиране на оферти с обява №1
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
„Текущ ремонт и поддържане на републиканска пътна мрежа в границите на гр. Симеоновград“
Свързана преписка
08.04.2019г.
22.02.2019г. Вид на процедурата:
публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
0038-2019-0002
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
„БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И РЕХАБИЛИТИРАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И РЕМОНТ НА КМЕТСТВО“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция № 1: „Основен ремонт на кметство в с. Свирково и благоустрояване на площада “ Обособена позиция № 2: „Благоустрояване на междублокови пространства и изграждане на детски площадки “
Свързана преписка
22.02.2019г.
18.02.2019г. Вид на процедурата:
публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2019-0001
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
„ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД ”
Свързана преписка
18.02.2019г.
03.12.2018г. Вид на процедурата:
Открита процедура
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2018-0015
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЧАСТЪК ОТ УЛ.”ЙОРДАН ЙОВКОВ’’ ОТ О.Т. 146 ДО О.Т.147ГР.СИМЕОНОВГРАД”
Свързана преписка
03.12.2018г.