Неделя 24, Октомври 2021г.
Архив обявления за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
27.03.2020г. Вид на процедурата:
Събиране на оферти с обява №4
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
„Доставка на един брой употребяван лек автомобил за нуждите на Център за обществена подкрепа-община Симеоновград“
Свързана преписка
27.03.2020г.
20.03.2020г. Вид на процедурата:
Публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2020-0004
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
“Основен ремонт на обекти по следните обособени позиции“: Обособена позиция №1. „Основен ремонт на двуетажна масивна сграда и благоустрояване на УПИ XII-1108, кв.42, Симеоновград; Обособена позиция №2. „Основен ремонт на покрив кметство с.Дряново“.
Свързана преписка
20.03.2020г.
20.03.2020г. Вид на процедурата:
Публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2020-0003
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „АВАРИЙНА РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОТВОДНЯВАНЕ НА УЛИЦА ОТ О.Т. 1+87 М. ДО О.Т. 64 В С.ТРОЯН“ ОБЩ. СИМЕОНОВГРАД“
Свързана преписка
20.03.2020г.
06.03.2020г. Вид на процедурата:
Публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2020-0002
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
„Инженеринг (проектиране и изпълнение на строителство) за обект: “ПРЕУСТРОЙСТВО НА МАСИВНА СГРАДА – ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ В ОФИС СГРАДА НА ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД“
Свързана преписка
06.03.2020г.
27.02.2020г. Вид на процедурата:
Събиране на оферти с обява №3
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
„Изготвяне на работни проекти и упражняване на авторски надзор по обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Изготвяне на работен проект и упражняване на авторски надзор на обект “Аварийна реконструкция на мост над река „Луда Яна”, с. Троян, общ.Симеоновград“; Обособена позиция № 2 - Изготвяне на работен проект и упражняване на авторски надзор на обект .„Подмяна на хранителен водопровод: от водоем Свирково до село Свирково и от водоем Навъсен до село Навъсен, общ.Симеоновград“
Свързана преписка
27.02.2020г.
26.02.2020г. Вид на процедурата:
Събиране на оферти с обява №2
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Доставка на един брой употребяван товарен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж-община Симеоновград
Свързана преписка
26.02.2020г.
26.02.2020г. Вид на процедурата:
Събиране на оферти с обява №1
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
„Доставка на един брой нов лек автомобил за нуждите на други дейности по селско и горско стопанство-община Симеоновград“
Свързана преписка
26.02.2020г.
19.02.2020г. Вид на процедурата:
Публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2020-0001
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЧАСТЪК ОТ УЛИЦА „ГЕН. СКОБЕЛЕВ“ ОТ О.Т. 143 ДО О.Т. 148 В ГР. СИМЕОНОВГРАД“
Свързана преписка
19.02.2020г.