Понеделник 27, Май 2024г.

Решение № 377

Решение № 378

Решение № 379

Решение № 380

Решение № 381

Решение № 382

Решение № 383

Решение № 384

Годишен отчет за 2014г. за изпълнението на Програма за управление на кмета на общината 

Решение № 385

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2015г. 

Решение № 386

Решение № 387

План за интеграция на ромите в Община Симеоновград 2015-2017г.

Решение № 388

Отчет за дейността на МКБППМН

Решение № 389

Решение № 390

Решение № 391

Решение № 392

Решение № 393

Решение № 394

Решение № 395 

Сподели: