Сряда 22, Май 2024г.

Местни избори 2023г.

Публикувана на: 07.08.2023г. (обновена на: 01.11.2023 14:55:00)

Извозването на членовете на СИК по секциите в селата в изборния ден на 29.10.2023г. е в 6.00ч., пред сградата на Община Симеоновград.

 • Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД ГРАО) към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. за всички избиратели български граждани.

  Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция през Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/  

  Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането може да бъде направено чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/ .

  Адресната регистрация по настоящ адрес в съответното населено място трябва да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 28.04.2023 г.

 

 

 • СЪОБЩЕНИЕ

  Във връзка с изтичане на срока за подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес, за издаване на удостоверение за гласуване на друго място, както  и за гласуване с подвижната избирателна кутия, Ви уведомяваме, че  в Общинска администрация Симеоновград и в кметствата Пясъчево, Троян , Дряново и Свирково е организирано дежурство на 14 октомври   2023г. от 08.00ч. до 17.00 ч.

   

 • Избирателите  с  увредено  зрение  или  със  затруднения  в  придвижването  могат  да  гласуват  в  следните  секции:

  292900001 -   гр. Симеоновград, ул. „Г. Заимов” №1 – ОУ „Иван  Вазов”;

  292900002 -   гр. Симеоновград, ул. „Г. Заимов” №1 – ОУ „Иван  Вазов”;

  292900004 - гр. Симеоновград, ул. „Хр. Ботев” №37 - СУ „Св. Климент  Охридски;

  292900008 - гр. Симеоновград, ул. „Хр. Ботев” №37 - СУ „Св. Климент  Охридски;

       Заявки за  помощ   могат  да  се  правят  на  тел. 03781/ 2341  всеки  работен  ден  от  08.00 – 17.00часа,  както  и  в  изборния  ден  през  целия  ден.

 • Във връзка с осигуряване на машини за гласуване на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. и във връзка с Решение № 2635-МИ/11.10.2023 г. на ЦИК, Ви предлагаме възможност за достъп до следните дистанционни обучения за работа с машина за гласуване, предназначени за представителите на секционните избирателни комисии на територията на община Симеоновград.

  Обръщаме внимание, че за преглед на посочените линкове в таблицата следва да имате инсталирана програмата Microsoft Teams.

   

  19 октомври 2023 г. (четвъртък)

  от 18:00 до 18:40 ч.

  Microsoft Teams meeting

  Join on your computer, mobile app or room device

  Линк за присъединяване към обучението:

  Click here to join the meeting

  Meeting ID: 351 936 722 510 

  Passcode: PKYJFA 

   

   

  21 октомври 2023 г. (събота)

  от 11:00 до 11:40 ч.

  Microsoft Teams meeting

  Join on your computer, mobile app or room device

  Линк за присъединяване към обучението:

  Click here to join the meeting

  Meeting ID: 346 144 268 620 

  Passcode: GLYhG7 

   

   

  22 октомври 2023 г. (неделя)

  от 18:00 до 18:40 ч.

  Microsoft Teams meeting

  Join on your computer, mobile app or room device

  Линк за присъединяване към обучението:

  Click here to join the meeting

  Meeting ID: 315 301 573 022 

  Passcode: 4wopM2 

   

 • ОИК Симеоновград уведомява всички, че обучението на СИК на територията на Община Симеоновград ще се проведе на 20 октомври 2023г. от 17:30ч. в НЧ”Развитие 1882”, гр.Симеоновград.
 • СЪОБЩЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                          Във връзка с изтичане на срока за подаване на заявление за допуснати непълноти и грешки в избирателния списък,  в Общинска администрация Симеоновград и кметствата Пясъчево, Троян , Дряново и Свирково е организирано дежурство на 21 октомври 2023г . от 08.00ч. до 17.00 ч.
 • Списък на заличените лица в избирателните списъци
 • Заповед за опазване на обществения ред на територията на общината на 28-29.10.2023г.
 • Интерактивна електронна  брошура с много подробна информация във връзка с гласуването www.cik.bg/mi_2023/brochure/  и  разяснителна кампания на ЦИК www.cik.bg/bg/mestni_izbori_2023/campaign 

Раздаването на изборните книжа и материали за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г. ще е от 11.00 часа на 28 октомври 2023г., зала Георчо Караколев, ет.1 в сградата на Общинска администрация Симеоновград

Сподели: